Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Quy hoạch phát triển phát thanh-truyền hình VN đến 2020

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1448/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020.

Quy hoạch này hướng tới mục tiêu phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Phát triển bền vững thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chống độc quyền.


Bên cạnh đó, định hướng và khuyến khích người dân sử dụng các loại hình dịch vụ truyền hình thay thế dịch vụ truyền hình tương tự vô tuyến mặt đất, góp phần thực hiện thành công Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đến năm 2020, cả nước có khoảng 60-70% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền 

Đến năm 2020, cả nước có khoảng 60-70% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền 

Theo quy hoạch, bắt đầu từ năm 2015 sẽ cung cấp ổn định 70 - 80 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, khu vực và địa phương trên hệ thống dịch vụ phát thành, truyền hình phù hợp theo địa bàn hành chính và khả năng kỹ thuật.


Ngoài ra, đảm bảo cung cấp từ 40 - 50 kênh truyền hình chuyên biệt của Việt Nam cho truyền hình trả tiền và dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu. Bảo đảm tỷ lệ và cơ cấu nội dung hợp lý các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình trả tiền theo từng thời kỳ.

Duy trì dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá tương tự vô tuyến mặt đất, từng bước chuyển đổi sang công nghệ số theo lộ trình số hóa. Đến năm 2015, cả nước có khoảng 30-40% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền, con số này sẽ tăng lên 60-70% vào năm 2020.

Về định hướng phát triển, dịch vụ phát thanh và truyền hình dựa trên cơ sở ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền sẽ kết hợp với cung câp dịch vụ truyền hình trả tiền có nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân.

Các kênh phát thanh, truyền hình quảng bá và thiết yếu sẽ được hỗ trợ phát triển. Đồng thời hình thành thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường, có lộ trình chuyển hoàn toàn sang phát thanh, truyền hình số vào năm 2020.

Xác lập cơ chế, chính sách thích hợp với từng loại hình dịch vụ truyền hình để hình thành số lượng và quy mô doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hợp lý, vừa đảm bảo mục tiêu chống độc quyền vừa đảm bảo có doanh nghiệp đủ năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.

Có 5 nhóm giải pháp sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới gồm: Thông tin và tuyên truyền; Hoàn thị cơ chế, pháp luật; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Huy động vốn đầu tư; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Hà Thanh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN