Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Chính trịThứ Ba, 13/10/2020 18:15:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được công bố, có 3 người lần đầu được bầu làm Phó Bí thư.

Sáng 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong danh sách công bố, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 71/71 (100%).

Bốn người được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, trong số đó có 3 người lần đầu được bầu làm Phó Bí thư.

Ông Chu Ngọc Anh (SN 1965, tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) là tiến sỹ chuyên ngành Vật lý; lý luận chính trị cao cấp. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII - 1

Ông Chu Ngọc Anh trình bày tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

10/1988 - 11/1995: Ông Chu Ngoc Anh là nghiên cứu sinh; giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ 12/1995 - 7/1997: Công tác tại Công ty Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ 7/1997 - 11/2003: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ 11/2003 - 8/2010: Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 8/2010 - 1/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 1/2011 - 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 3/2013 - 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tháng 5/2013 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2015 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1-2016), Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Chu Ngọc Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tháng 9/2020: Theo Quyết định 2346-QĐNS TƯ ngày 16/9/2020 của Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25/9/2020: Tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ôngChu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Phong (SN 1968, tại xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là tiến sĩ giáo dục học; lý luận chính trị cao cấp. Hiện là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII - 2

Ông Nguyễn Văn Phong trình bày tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 1993 - 2002: Giảng viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường.

2002 - 10/2006: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 10/2006 - 3/2009: Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thành ủy viên khóa XIV.

Tháng 3/2009 - 9/2009: Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

Tháng 9/2009 - 11/2013: Thành ủy viên khóa XIV, XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

Tháng 11/2013 - 11/2015: Thành ủy viên khóa XV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV.

Tháng 11/2015 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ khóa XV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Đại biểu HĐND thành phố khóa XV. Từ tháng 8/2016, ông là ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, ông Nguyễn Văn Phong được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Thị Tuyến (SN 1971, tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) là tiến sỹ Xây dựng Đảng, cử nhân luật kinh tế; lý luận chính trị cử nhân. Hiện là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII - 3

Bà Nguyễn Thị Tuyến bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1/1993 - 6/1996: Cán bộ cơ quan Huyện đoàn Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Chương Mỹ.

Tháng 6/1996 - 10/1996: Phó Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ.

Tháng 10/1996 - 12/2000: Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Đội, huyện Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây.

Tháng 12/2000 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 5/2004 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

Tháng 9/2005 - 7/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tây.

Tháng 8/2008 - 6/2010: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tháng 6/2010 - 12/2010: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 1/2011 - 3/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 4/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Tháng 2007 - 2011: Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tháng 2011 - 2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tháng 1/2016 - 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, bà Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1966, tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là tiến sỹ kinh tế, kỹ sư thủy lợi; lý luận chính trị cao cấp. Hiện là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII - 4

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 7/1990 - 9/1994: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Thực nghiệm xây lắp, sau đó công tác tại Công ty Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD - Bộ Xây dựng).

Tháng 10/1994 - 1/2004: Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng thi công, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội.

Tháng 2/2004 - 4/2007: Quyền Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội (Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 25). Từ tháng 9/2006, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 5/2007 - 6/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên HĐQT, phụ trách HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 7/2008 - 3/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 10/2010: Tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tháng 5/2011: Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 4/2014 - 3/2016: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tháng 11/2015: Tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tháng 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tùng Lâm
Bình luận
vtc.vn