Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Phương án học phí ở Hà Nội năm học 2010-2011

(VTC News) - Vừa qua, trong khi chưa có quy định về mức thu học phí mới, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản số 6585/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn các đơn vị để đảm bảo trường học trên địa bàn thành phố có cơ sở thu chi trong năm học 2010-2011.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, thực hiện thu chi học phí theo các quyết định thu chi học phí của từng địa phương đó ban hành trước khi hợp nhất.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học phí được thu 10 tháng/năm. Không thu tiền đóng góp xây dựng trường.

Đối với những khoản thu hộ như bảo hiểm thân thể, không được đưa vào khoản thu bắt buộc trong nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Quỹ đoàn, đội do các tổ chức đoàn, đội thu theo quy định.

Đối với những khoản thu thỏa thuận như tiền ăn, học phẩm, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống, vệ sinh, an ninh ... Nhà trường phải đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ học sinh về cả mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong ban giám hiệu nhà trường.

 Học sinh Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Học sinh Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Đối với những khoản đóng góp của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh, là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc. Đầu năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Ban theo nội dung nghị quyết của cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học trên cơ sở phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường và tổ chức thực hiện kế hoạch trên. Sau đó đề ra phương thức thu và kế hoạch sử dụng trên cơ sở thống nhất cao tại cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học. Cha mẹ học sinh có quyền từ chối những khoản đóng góp mà Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường yêu cầu nếu không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện.

Đối với những khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân: Nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện nguyện vọng được đóng góp hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần cho nhà trường.

Tất cả các khoản thu phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, thỏa thuận, tự nguyện). Các trường không được thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí, phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) và công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học (đối với giáo dục nghề nghiệp) đồng thời phải thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Phạm Thịnh


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN