• Zalo

Phó Thủ tướng: Thanh tra thuế không được gây phiền hà doanh nghiệp

Kinh tế Thứ Năm, 10/01/2019 17:51:00 +07:00

Năm 2019, ngành Thuế phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, tuy nhiên, việc thanh tra kiểm tra không được gây phiền hà cho DN.

Đây là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Thu ngân sách vượt dự toán cả ở Trung ương và địa phương, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thành công của ngành Thuế khá trọng điểm, đồng đều ở cả công tác cải cách hiện đại hoá, hoàn thiện thể chế pháp luật, quản lý tài chính tài sản, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy... góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. 

Theo Phó Thủ tướng, thuế là nguồn thu ngân sách chủ yếu của nhà nước, vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp (DN), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngành Thuế cần tham mưu sửa đổi những vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát lại các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

“Phải giảm bớt thuế khoán, còn thuế khoán còn nhiều rách việc. Kinh doanh nhiều nộp nhiều, kinh doanh ít nộp ít, lỗ thì không nộp thuế, để hình thành văn hóa nộp thuế. Bên cạnh đó, phải làm mạnh cái hóa đơn điện tử thì nền kinh tế mới minh bạch lên được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế. Tăng cường các giải pháp thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác quản lý nội ngành.

“Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế trên cơ sở quản lý rủi ro. Thanh tra kiểm tra nhưng không được gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao chỉ tiêu cho một số cơ quan địa phương không lạm thu mà phải nuôi dưỡng nguồn thu: “Thà mỗi người đóng ít nhưng tổng thu tăng lên chứ không phải mỗi người đóng nhiều, mà cán bộ thuế cũng đỡ chuyện bôi trơn mà họ thiếu tin tưởng”.

Về công tác nội ngành, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng văn hoá đạo đức công chức ngành Thuế nói không với tiêu cực, đặc biệt trong việc hoãn, hoàn, giảm, miễn thuế; khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt gây khó khăn cho DN. Xây dựng hình ảnh cán bộ thuế tốt đẹp hơn, lấy người nộp thuế là đối tượng trung tâm, tạo mối quan hệ hài hoà giữa cán bộ thuế-cơ quan thuế và người nộp thuế.

Trao đổi về mục tiêu thu ngân sách năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cần xem xét giao chỉ tiêu tích cực hơn, cao hơn, tạo trách nhiệm để phấn đấu toàn ngành...

Thu ngân sách vượt 7,2% dự toán

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách năm 2018 của toàn ngành Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà biểu dương cho đại diện ngành Thuế. 

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh (61/63 địa phương). Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu); 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên.

Về công tác thanh tra thuế, năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.978 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.411 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng (đạt 71,01% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra).

Ông Bùi Văn Nam cho biết, năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng.

Để đảm đảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sẽ hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN, báo cáo Chính phủ và triển khai thực hiện ngay trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các ngành nghề phát sinh mới.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục triển khai các giải pháp chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều