Phát hiện hàng loạt lãnh đạo tỉnh thiếu bằng đại học

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, qua kiểm tra 637 hồ sơ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Thái Bình, 7 trường hợp bị phát hiện thiếu bằng đại học.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ còn phát hiện 3 trường hợp khi bổ nhiệm lần đầu giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện đã quá tuổi quy định; 2 trường hợp được bổ nhiệm không có trong nguồn cán bộ quy hoạch, 1 trường hợp thiếu bằng trung cấp, 149 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 142 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B…

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện đa số các công chức lãnh đạo giữ ngạch chuyên viên chính không xuất trình được đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý theo tiêu chuẩn ngạch.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, cử những cán bộ công chức còn thiếu văn bằng, chứng chỉ đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu, đồng thời quy định thời hạn cụ thể để công chức hoàn thiện về tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo còn thiếu.

Cũng theo kết quả kiểm tra của Bộ này với 314 hồ sơ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có 164 hồ sơ do Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm, 56 hồ sơ do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ký và 94 hồ sơ do Tổng Cục trưởng và Cục trưởng ký.

Kết luận thanh tra cho biết tại Bộ VH-TT&DL vẫn có một số trường hợp việc kê khai tài sản và lý lịch khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đúng mẫu quy định.

Một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh được bổ nhiệm về trình độ quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, ngạch công chức. Vì vậy Thanh tra Bộ Nội kiến nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL rà soát và có kế hoạch cử công chức thiếu tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức đang giữ.

Theo Zing
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN