Ông Trần Quốc Vượng: 'Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo là đặc sắc của Yên Bái'

Chính trịThứ Tư, 23/09/2020 12:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Trần Quốc Vượng biểu dương việc lần đầu tiên chỉ số hạnh phúc của người dân được đưa vào báo cáo Đại hội Đảng, đây là đặc sắc của Yên Bái.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chia sẻ nhận xét trên tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào sáng 23/9.

Ông Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Yên Bái đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt thế mạnh của địa phương và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Ông Trần Quốc Vượng: 'Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo là đặc sắc của Yên Bái' - 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chị đạo Đại hội.

Kinh tế tăng trưởng khá trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư cả nước.

Thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc; Chất lượng văn hóa - xã hội ngày càng được nâng lên; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. 

"Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho quê hương Yên Bái; tạo niềm tin, nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói. 

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, trong đó, quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp.

An sinh xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Xây dựng, phát triển văn hóa có mặt chưa chuyển biến nhiều, chưa phát huy hết tiềm năng, giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của đồng bào các dân tộc. Nguồn nhân lực và năng suất lao động còn hạn chế.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi hiệu quả còn thấp.

"Tôi đề nghị, Đại hội cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm có giải pháp khắc phục", ông Vượng nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng: 'Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo là đặc sắc của Yên Bái' - 2

 Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét thêm bao gồm:

Thứ nhất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh nhà theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tập trung phát triển, cơ cấu lại nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

"Chúng tôi có theo dõi và thấy rằng Đại hội Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào trong báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái”,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tận dụng lợi thế hạ tầng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc để phát triển du lịch.

“Vừa qua, chúng ta đã có bước đầu làm tốt. Cách đây trên 10 năm, khi nhắc tới Mù Cang Chải, người ta nghĩ ngay tới vùng cao, vùng sâu rất khó khăn. Nay đã khác xưa, tiềm năng địa lý, tiềm năng văn hoá các dân tộc đã được khơi dậy và phát huy. Những địa danh ruộng bậc thang, đồi Mâm xôi, La Pán Tẩn là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Đời sống của đồng bào các dân tộc, dân tộc thiểu số đã thay đổi, được cải thiện rõ rệt.

Chúng tôi nói điểm đó để thấy rằng, tưởng như khó khăn nhưng trong đó là tiềm năng vô cùng lớn. Trạm Tấu tôi nghĩ cũng như vậy, có tiềm năng khác với Mù Cang Chải. Quan trọng là chúng ta có khơi dậy được nó không” ,Thường trực Ban Bí thư nói.

Thứ ba, phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với mỗi người dân và quá trình phát triển của tỉnh.

Ông Trần Quốc Vượng: 'Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo là đặc sắc của Yên Bái' - 3

 Toàn cảnh Đại hội.

Thứ tư, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Yên Bái cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới và tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn