Ở đất nước này, khóc thuê là nghề hái ra tiền vì lý do không ngờ

(VTC News) - Tại Ghana, người dân sẵn sàng bỏ tiền ra thuê những người khóc đám ma chuyên nghiệp bởi họ có cách khóc đặc biệt khiến những người tới viếng cảm động và cho nhiều tiền viếng hơn.

VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO