Nước biển miền Trung đạt chuẩn để tắm và nuôi trồng thủy sản

(VTC News) - Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung cho thấy chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, nuôi trồng thủy sản.

VTV 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế