• Zalo

Nỗ lực đến năm 2025 tất cả số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT

Sức khỏeThứ Sáu, 19/10/2018 16:36:00 +07:00

Bộ Y tế đang tập trung nhiều nguồn lực, chỉ đạo về tăng cường y tế cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ Y tế có Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2020 và Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 hướng dẫn triển khai mô hình điểm trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, đến năm 2020, có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT, thực hiện ít nhất 80% trong danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% số trung tâm y tế huyện thực hiện ít nhất 80% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% số dân được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2025: Tất cả số trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện ít nhất 90% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; tất cả trung tâm y tế huyện thực hiện ít nhất 90% số danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; tất cả các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; toàn bộ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

1

Bác sĩ ở Bệnh viện huyện được tăng cường về Trạm Y tế xã Đan Phượng khám, siêu âm cho bệnh nhân tại cở sở. (Ảnh: Thu Huyền) 

Đánh giá về thực trạng y tế cơ sở hiện nay, Cục trưởng Quản lý KCB (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho rằng, công tác chăm sóc sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở ở một số địa phương chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tại tuyến ban đầu.

Năng lực cán bộ y tế tuyến cơ sở còn hạn chế, kiến thức và chuyên môn không được cập nhật. Chưa bảo đảm tính sẵn có và tính tiếp cận các thuốc thiết yếu để phục vụ KCB tại tuyến xã, trang thiết bị y tế cơ bản chưa đầy đủ...

Chính vì vậy, Bộ Y tế đang tập trung nhiều nguồn lực, chỉ đạo về tăng cường y tế cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng KCB, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được ngành y tế tiến hành như kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho một số tỉnh, thành phố trong thực hiện quản lý bệnh mãn tính.

Hiện một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở. Tại các địa phương này, đối với các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, người có BHYT được khám bệnh, cấp thuốc định kỳ tại trạm y tế gần nhà rất thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng phát biểu tại hội nghị trực tuyến "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở": Y tế cơ sở là tuyến y tế ban đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ của y tế cơ sở bao gồm các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, dự phòng và khám chữa bệnh.

Nhờ có mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ bản đã được triển khai có hiệu quả, sâu rộng như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh thông thường, truyền thông giáo dục sức khỏe...

Bên cạnh những kết quả đạt được, y tế cơ sở hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, thách thức về chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nói chung và cho người có thẻ bảo hiểm y tế nói riêng.

Nguyên nhân là do y tế cơ sở còn hạn chế về nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa đáp ứng; các dịch vụ chuyên môn trong khám chữa bệnh còn hạn chế; nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho trạm y tế tuyến xã chưa đảm bảo...

Ngọc Nga
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !