Nợ 43.000 tỷ đồng, tổng tài sản thế chấp của Trầm Bê 'khủng' cỡ nào?

(VTC News) - Ông Trầm Bê đang nợ Sacombank khoảng 43.000 tỷ đồng và đều có tài sản thế chấp, theo đúng quy định, tổng giá trị tài sản thế chấp của Trầm Bê sẽ phải có trị giá lên tới 86.000 tỷ đồng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế