Những trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2013
  • Zalo

Những trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2013

Kinh tế Thứ Hai, 10/02/2014 10:22:00 +07:00

Tổng Cục Thuế vừa gửi công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong năm 2013.

Tổng Cục Thuế vừa gửi công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong năm 2013.

Theo đó,  Tổng cục thuế lưu ý, tổ chức, cá nhân thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Tổ chức trả thu nhập, chi tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh, hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại ý, xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm c, điểm e, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Riêng cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam đã thực hiện quyết toán thuế trước ngày 31/12, sau đó cá nhân quay lại Việt Nam và làm việc đến hết năm đó thì cuối năm cá nhận thực hiện quyết toán thuế với thhu nhập chịu thuế từ ngày 1/1/ đến 31/12 và được trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 

Điều kiện "có nhà thuê để ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên" để xác định cá nhân cư trú có hiệu lực áp dựng từ ngày 1/7/2013. Trước ngày 1/7/2013 điều kiện "có nhà thuê để ở tại Việt Nam" để xác định cá nhân cư trú 90 ngày.

Việc xác định số ngày có nhà thu để ở căn cứ trên các hợp đồng thuê, kể cả hợp đồng thuê ký trước ngày 1/7/2013. Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế thì khi quyết toán thuế điều kiện "có nhà thuê để ại Việt Nam" để xác định cu trú của năm 2013 là 183 ngày.

Bạn có cảm nghĩ gì về "Những trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2013" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin