• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những sự thật gây sốc về châu Phi

Khoảng 1/2 mỏ vàng trên Trái đất nằm ở Witwatersrand, Nam Phi. Đây là một trong những sự thật gây sốc về châu Phi.

Khoảng 1/2 mỏ vàng trên Trái đất nằm ở Witwatersrand, Nam Phi. Đây là một trong những sự thật gây sốc về châu Phi.

Tại châu Phi, trung bình mỗi người phải đi bộ khoảng 4 km để lấy nước. Đứng trước tình trạng hạn hán, nhiều nam giới ở châu Phi quyết định lấy thêm vợ để có thêm người đi lấy nước sinh hoạt cho gia đình.

Tại châu Phi, trung bình mỗi người phải đi bộ khoảng 4 km để lấy nước. Đứng trước tình trạng hạn hán, nhiều nam giới ở châu Phi quyết định lấy thêm vợ để có thêm người đi lấy nước sinh hoạt cho gia đình.

Theo ước tính, 96 con voi bị giết hại mỗi ngày ở châu Phi.

Theo ước tính, 96 con voi bị giết hại mỗi ngày ở châu Phi.

Một số nước châu Phi đã tạo ra một loại bia ủ từ chuối.

Một số nước châu Phi đã tạo ra một loại bia ủ từ chuối.

Theo khảo sát, châu Phi có khoảng 100 triệu người sử dụng Facebook.

Theo khảo sát, châu Phi có khoảng 100 triệu người sử dụng Facebook.

Người San ở miền Nam châu Phi vẫn sử dụng những công cụ cổ xưa có từ hàng ngàn năm trước. Một số công cụ của họ có niên đại khoảng 44.000 năm tuổi.

Người San ở miền Nam châu Phi vẫn sử dụng những công cụ cổ xưa có từ hàng ngàn năm trước. Một số công cụ của họ có niên đại khoảng 44.000 năm tuổi.

Tanzania có số người bị bạch tạng chiếm tỷ lệ cao nhất thế giới.

Tanzania có số người bị bạch tạng chiếm tỷ lệ cao nhất thế giới.

Graca Machel là phụ nữ duy nhất trong lịch sử từng làm Đệ nhất phu nhân của hai quốc gia là Mozambique và Nam Phi.

Graca Machel là phụ nữ duy nhất trong lịch sử từng làm Đệ nhất phu nhân của hai quốc gia là Mozambique và Nam Phi.

Theo kết quả nghiên cứu, nhiều người nói tiếng Pháp ở châu Phi hơn là ở Pháp.

Theo kết quả nghiên cứu, nhiều người nói tiếng Pháp ở châu Phi hơn là ở Pháp.

Đa số người chạy nhanh nhất thế giới đến từ một bộ lạc ở châu Phi. Bộ lạc này có tên gọi là Kalenjin.

Đa số người chạy nhanh nhất thế giới đến từ một bộ lạc ở châu Phi. Bộ lạc này có tên gọi là Kalenjin.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất