Những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, thời gian học gấp đôi tiếng Việt

(VTC News) - Tiếng Việt tuy phức tạp nhưng vẫn nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, chưa phải ngôn ngữ khó học nhất thế giới.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO