Những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, thời gian học gấp đôi tiếng Việt

(VTC News) - Tiếng Việt tuy phức tạp nhưng vẫn nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, chưa phải ngôn ngữ khó học nhất thế giới.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao