• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những hình ảnh đẹp nhất của 'trăng máu' tại Hà Nội tối 4/4

Hình ảnh chụp lúc 19h37, thời điểm đang diễn ra pha toàn phần, mặt trăng gần như bị che khuất hoàn toàn.

Hình ảnh chụp lúc 19h37, thời điểm đang diễn ra pha toàn phần, mặt trăng gần như bị che khuất hoàn toàn.

Hình ảnh chụp lúc 19h50

Hình ảnh chụp lúc 19h50

Hình ảnh chụp lúc 19h53

Hình ảnh chụp lúc 19h53

Hình ảnh chụp lúc 20h04

Hình ảnh chụp lúc 20h04

Hình ảnh chụp lúc 20h34

Hình ảnh chụp lúc 20h34

Hình ảnh chụp lúc 20h56

Hình ảnh chụp lúc 20h56

Ảnh ghép panorama toàn cảnh hai pha (từng phần, toàn phần) trong hiện tượng nguyệt thực diễn ra tối 4/4/

Ảnh ghép panorama toàn cảnh hai pha (từng phần, toàn phần) trong hiện tượng nguyệt thực diễn ra tối 4/4/

Hình ảnh sao Mộc qua thiết bị chụp đặc biệt (Nguồn ảnh: Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội)

Hình ảnh sao Mộc qua thiết bị chụp đặc biệt (Nguồn ảnh: Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất