Những dự đoán gây sốc về Internet

Đây là những dự đoán khoa học công nghệ thú vị nhất về những gì Internet có thể nắm giữ trong tương lai.

  Vào năm 2025, bạn có thể quên đi sự hiện  diện của Internet. Internet sẽ phổ biến hơn nhưng thay vì các lắp đặt  lằng nhằng như hiện nay, nó sẽ gọn gàng hơn. Chúng ta sẽ không còn khái  niệm “lên mạng” hay “tìm kiếm thứ gì đó trên Internet

  Vào năm 2025, bạn có thể quên đi sự hiện diện của Internet. Internet sẽ phổ biến hơn nhưng thay vì các lắp đặt lằng nhằng như hiện nay, nó sẽ gọn gàng hơn. Chúng ta sẽ không còn khái niệm “lên mạng” hay “tìm kiếm thứ gì đó trên Internet". Lúc đó, Internet có thể trở thành một phần quen thuộc.

 Internet sẽ tốt hơn một nhà giáo dục?  Với lợi thế nguồn dữ liệu dồi dào, Internet hiện đang cung cấp giáo dục  một cách tiếp cận nhất. Tác động lớn nhất trên thế giới có thể là  Internet sẽ tiếp cận, phổ cập tất cả các kiến thức cho con người thay  thế hoàn toàn cho một nhà giáo trong năm 2025.

 Internet sẽ tốt hơn một nhà giáo dục? Với lợi thế nguồn dữ liệu dồi dào, Internet hiện đang cung cấp giáo dục một cách tiếp cận nhất. Tác động lớn nhất trên thế giới có thể là Internet sẽ tiếp cận, phổ cập tất cả các kiến thức cho con người thay thế hoàn toàn cho một nhà giáo trong năm 2025.

  Năm 2025, sự gia tăng của dữ liệu và  thông tin trên Internet là một cách hữu hiệu để cải thiện y tế, giáo  dục, giao thông vận tải và các vấn đề hằng ngày nói chung. Nhưng có thể,  nó cũng sẽ dẫn đến tăng phân biệt đối xử, cho phép những người cầm  quyền biện minh cho sự áp bức được thể chế hóa.

  Năm 2025, sự gia tăng của dữ liệu và thông tin trên Internet là một cách hữu hiệu để cải thiện y tế, giáo dục, giao thông vận tải và các vấn đề hằng ngày nói chung. Nhưng có thể, nó cũng sẽ dẫn đến tăng phân biệt đối xử, cho phép những người cầm quyền biện minh cho sự áp bức được thể chế hóa.

 Internet sẽ thay đổi nhanh chóng, con  người có thể không theo kịp. Khi công nghệ tiến triển đến mức vượt qua  tầm kiểm soát của con người, đó cũng sẽ là cám dỗ. Con người có thể  ngừng tìm kiếm kiến thức, thu hẹp tầm nhìn vì ỷ lại.

 Internet sẽ thay đổi nhanh chóng, con người có thể không theo kịp. Khi công nghệ tiến triển đến mức vượt qua tầm kiểm soát của con người, đó cũng sẽ là cám dỗ. Con người có thể ngừng tìm kiếm kiến thức, thu hẹp tầm nhìn vì ỷ lại.

  Internet tương lai sẽ phá vỡ  khoảng cách địa lý. Tất cả mọi người trên hành tinh trong tương lai có  thể giao tiếp hai chiều, với tất cả mọi người trên hành tinh, lúc đó  ranh giới địa lý có thể bị dỡ bỏ hoàn toàn.

  Internet tương lai sẽ phá vỡ khoảng cách địa lý. Tất cả mọi người trên hành tinh trong tương lai có thể giao tiếp hai chiều, với tất cả mọi người trên hành tinh, lúc đó ranh giới địa lý có thể bị dỡ bỏ hoàn toàn.

 Năm 2025, Internet sẽ làm cho con  người cô đơn kinh khủng. Mặc dù tính tương tác của con người trong tương  lai có thể tăng do tác động của Internet, nhưng nó cũng sẽ khiến các  mối quan hệ trở nên hời hợt và không bền vững. Kết nối toàn cầu có thể  dẫn đến cô lập.

 Năm 2025, Internet sẽ làm cho con người cô đơn kinh khủng. Mặc dù tính tương tác của con người trong tương lai có thể tăng do tác động của Internet, nhưng nó cũng sẽ khiến các mối quan hệ trở nên hời hợt và không bền vững. Kết nối toàn cầu có thể dẫn đến cô lập.

Và cũng có thể Internet sẽ  không còn tồn tại. Điều này có thể là dự đoán khó chính xác nhất. Tuy  nhiên, có khả năng 50/50 rằng Internet sẽ không còn tồn tại. 

Và cũng có thể Internet sẽ không còn tồn tại. Điều này có thể là dự đoán khó chính xác nhất. Tuy nhiên, có khả năng 50/50 rằng Internet sẽ không còn tồn tại. 

Nguồn: Kiến Thức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN