Những chính sách kinh tế nào sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2017?

Kinh tếThứ Tư, 01/11/2017 19:00:00 +07:00

Có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2017, nổi bật là những thông tư, chính sách về việc lưu hành thuốc lá.

Ban hành mẫu Điều lệ mới dành cho Công ty đại chúng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Theo đó, đính kèm Thông tư 95 bao gồm:

Phụ lục số 01: mẫu Điều lệ công ty đại chúng.

Phụ lục số 02: mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng.

Các công ty đại chúng có thể xây dựng Điều lệ công ty và quy chế nội bộ dựa theo các mẫu đã nêu ở trên để đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

Untitled

 

Điều chỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh

Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này quy định lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Trước đây, lệ phí đăng ký kinh doanh được quy định là khoản thu chỉ áp dụng đối với hộ gia đình; hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2017.

Điều kiện đối với ngân hàng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 13/2017/TT-NHNN quy định các ngân hàng thương mại có khả năng thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng;

Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2017, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11. Theo đó, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi; Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động; Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các hành vi sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu; Trưng bày, mua, bán lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem nhãn đúng quy định, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định mới trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 1-11.

Sửa đổi bổ sung điều kiện về kinh doanh thuốc lá

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá quy định mới về điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017.

Theo đó, Nghị định 106/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ điều kiện diện tích điểm kinh doanh thuốc lá phải từ 3m2 trở lên trong điều kiện cấp giấy phép. Đồng thời bãi bỏ điều kiện: Phải có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 2 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên).

Phạt tới 8 triệu đồng khi đổ rác thải vào vào trình thủy lợi

Đây là một trong những quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017.

Theo đó, đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi, bị xử phạt như sau:

-Phạt cảnh cáo đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng dưới 0,5 m3;

-Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3;

-Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 01 m3 đến dưới 03 m3;

-Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 03 m3 đến dưới 05 m3;

-Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 05 m3 trở lên.

thuoc-la 3

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11 cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi 

Từ 15/11, doanh nghiệp viễn thông phải định kỳ cung cấp thông tin thuê bao

Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông. Cụ thể: Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp cho Cục Viễn thông các loại số liệu gồm: Thông tin thuê bao di động; số liệu về số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi có trong bản ghi chi tiết cuộc gọi (CDR). Các số liệu này là số liệu gốc được ghi nhận tại hệ thống tổng đài của doanh nghiệp viễn thông, được lưu trữ tại doanh nghiệp trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm yêu cầu cung cấp số liệu.

Việc cung cấp số liệu được thực hiện định kỳ hàng tháng thông qua đường truyền dẫn kết nối từ doanh nghiệp đến Cục Viễn thông hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của Cục Viễn thông. Đối với các thông tin của giấy tờ tùy thân của người sử dụng thuê bao, giấy chứng nhận pháp nhân của tổ chức sử dụng thuê bao, ảnh chụp người đến giao kết hợp đồng, bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử sẽ được cung cấp bản số hóa qua hệ thống ứng dụng quản lý của mỗi doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có một số quy định đáng chú ý như:

- Quyết định 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý có hiệu lực từ 1/11/2017.

- Quyết định 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện có hiệu lực từ 15/11/2017.

- Thông tư 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 5/11/2017.

- Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ 11/11/2017.

Video: Khủng hoảng kinh tế, giám đốc cũng gia nhập 'cái bang'

Thu Thủy
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn