Những cánh chim không mỏi - Phim tài liệu về các phi công Casa-212

(VTC News) - Phóng sự dưới đây là một phần trích ra từ phim tài liệu "Những cánh chim không mỏi" do kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện năm 2014.

 

QPVN

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế