Nhiều khoản thu nhập chính thức được miễn thuế


(VTC News) - Nhiều khoản thu nhập chính thức được miễn thuế từ hôm nay (1/10) theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, ngoài việc tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng/tháng, luật bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập được miễn thuế.
 

 

Cụ thể, Luật bổ sung tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện được miễn thuế, khoản học bổng nhận được từ tổ chức trong và ngoài nước bao gồm cả tiền sinh hoạt phí cũng được miễn thuế... Theo Tổng cục Thuế, trước đâ,y các khoản này đều bị tính vào thu nhập chịu thuế. Bởi vậy, với việc thay đổi này, người nộp thuế hoàn toàn có lợi hơn nhiều so với quy định cũ.

Đối với các khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm chỉ tính vào thu nhập chịu thuế khi doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm, thay cho người sử dụng lao động tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động khi mua bảo hiểm hoặc đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện trước đây.

Trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, mua bảo hiểm không bắt buộc khác, đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động mà những sản phẩm bảo hiểm đó không có tích lũy về phí bảo hiểm thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Ngoài ra, luật còn có quy định chuyển từ việc kê khai thuế theo tháng sang kê khai thuế theo quý.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện có khoảng hơn 20 triệu người trong diện người phụ thuộc của Luật Thuế TNCN. Ngành thuế đang tiến hành cấp mã số thuế cho những người này, dự kiến đến giữa năm 2014 sẽ hoàn tất.

Minh Loan

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN