Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cần biết về vận đỏ nửa đầu năm 2016 của mình

Nửa đầu năm 2016 sẽ là mùa xuân và mùa hạ vì thế những con giáp lấy Mộc và Hỏa làm đào hoa sẽ có vận đào hoa đỏ như son.
Mùa xuân đến vận đào hoa của con giáp tuổi Ngọ rất vượng. Vì nửa đầu năm chính là mùa xuân và mùa hạ. Mùa xuân thuộc hành Mộc, vì thế đây là mùa Mộc vượng nhất.  

Mùa xuân đến vận đào hoa của con giáp tuổi Ngọ rất vượng. Vì nửa đầu năm chính là mùa xuân và mùa hạ. Mùa xuân thuộc hành Mộc, vì thế đây là mùa Mộc vượng nhất.  

Các bạn tuổi Ngọ lấy Mão Mộc làm đào hoa. Vì thế, vào mùa xuân vận đào hoa của tuổi Ngọ rất vượng. Ai còn đang cô đơn nên tận dụng thời cơ đừng để lỡ mất cơ hội tốt trong năm nay.  

Các bạn tuổi Ngọ lấy Mão Mộc làm đào hoa. Vì thế, vào mùa xuân vận đào hoa của tuổi Ngọ rất vượng. Ai còn đang cô đơn nên tận dụng thời cơ đừng để lỡ mất cơ hội tốt trong năm nay.  

Giống với tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Tuất cũng lấy Mộc làm đào hoa. cho nên mùa xuân chính là mùa vận đào hoa của họ vượng nhất. Vì thế tuổi Tuất cũng là con giáp có vận đào hoa như son vào mùa xuân.  

Giống với tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Tuất cũng lấy Mộc làm đào hoa. cho nên mùa xuân chính là mùa vận đào hoa của họ vượng nhất. Vì thế tuổi Tuất cũng là con giáp có vận đào hoa như son vào mùa xuân.  

Mùa xuân đến ba tuổi này này không chỉ vượng duyên khác giới mà nhân duyên cũng tốt, các mối quan hệ xã hội đều phát triển.  

Mùa xuân đến ba tuổi này này không chỉ vượng duyên khác giới mà nhân duyên cũng tốt, các mối quan hệ xã hội đều phát triển.  

Những bạn tuổi Tuất, tuổi Dần vẫn đang độc thân cũng có thể tận dụng thời gian mùa xuân để kết giao với nhiều bạn khác giới sẽ có nhiều cơ hội tìm được mối lương duyên như ý.  

Những bạn tuổi Tuất, tuổi Dần vẫn đang độc thân cũng có thể tận dụng thời gian mùa xuân để kết giao với nhiều bạn khác giới sẽ có nhiều cơ hội tìm được mối lương duyên như ý.  

Ngoài ra nhưng bạn tuổi Dần cũng cần phải lưu ý, tuy mùa xuân là mùa đào hoa của bạn nhưng năm nay bị phạm Thái Tuế, vận đào hoa vẫn có nhưng cũng cần thận trọng vì rất dễ gặp phải cảnh giữa đường đứt gánh.  

Ngoài ra nhưng bạn tuổi Dần cũng cần phải lưu ý, tuy mùa xuân là mùa đào hoa của bạn nhưng năm nay bị phạm Thái Tuế, vận đào hoa vẫn có nhưng cũng cần thận trọng vì rất dễ gặp phải cảnh giữa đường đứt gánh.  

Tuổi Tỵ: Về lý luận năm nay bạn bị phạm Thái Tuế nhưng cũng gặp Thái Tuế hình thành thế lục hợp. Cho nên nửa đầu năm sẽ nửa cát nửa hung. Mà gặp lúc cát vận như gặp được Lộc thần, không chỉ đào hoa vượng mà tài vận cũng tốt, các nguồn thu nhập không ngừng tăng lên. 

Tuổi Tỵ: Về lý luận năm nay bạn bị phạm Thái Tuế nhưng cũng gặp Thái Tuế hình thành thế lục hợp. Cho nên nửa đầu năm sẽ nửa cát nửa hung. Mà gặp lúc cát vận như gặp được Lộc thần, không chỉ đào hoa vượng mà tài vận cũng tốt, các nguồn thu nhập không ngừng tăng lên. 

Ngoài tuổi Tỵ ra các bạn tuổi Dậu, tuổi Sửu cũng lấy Hỏa làm đào hoa. Chính vì thế mùa hè đến sẽ mang theo vận đào hoa rực rỡ cho họ.  

Ngoài tuổi Tỵ ra các bạn tuổi Dậu, tuổi Sửu cũng lấy Hỏa làm đào hoa. Chính vì thế mùa hè đến sẽ mang theo vận đào hoa rực rỡ cho họ.  

Nguồn: kiến thức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN