Người đàn ông được sói "nuôi" trong hang động suốt 12 năm

(VTC News) - Người đàn ông Tây Ban Nha, được những con sói nuôi từ năm 7 tuổi, trở về xã hội loài người năm 19 tuổi, nhưng cho tới giờ khi ông đã 72 tuổi, nỗi nhớ rừng xanh vẫn không hề nguôi ngoai.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO