Nghệ An: Gần 5,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo chi vào đâu?

(VTC News) - Liên quan vụ huyện “quên” chi trả gần 5,6 tỷ đồng cho học sinh nghèo, Huyện ủy Tương Dương, Nghệ An đã họp để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan, nhưng việc số tiền hỗ trợ này chi vào đâu, chi cho ai vẫn chưa được làm rõ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113