Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 14: Bổ sung nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ngày 12/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại tổ.

Buổi sáng, Trung ương tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI - Ảnh: TTXVN 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI - Ảnh: TTXVN 


Buổi chiều, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Nguồn: Chinhphu.vn
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN