Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Ngành thuế đối diện với nhiều thủ đoạn gian lận thuế tinh vi

(VTC News) - Tổng cục Thuế nhận định: Phương thức, thủ đoạn gian lận thuế tinh vi, phức tạp, do đó việc đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vi phạm pháp luật thuế đặt ra nhiều thách thức.

Theo nhiệm vụ đề ra năm 2015, ngành thuế sẽ thực hiện thu đủ 731.600 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng, thu nội địa là 638.600 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng và thu nội địa trừ đất là 599.600 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, cơ quan Thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước.

Ngành thuế cũng đã giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 đến từng Cục Thuế đảm bảo số DN được thanh tra, kiểm tra đạt tỷ lệ 15% số doanh nghiệp đang hoạt động.
 

 


Cơ quan Thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các DN lớn, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá;

Tập trung lực lượng rà soát hồ sơ để ngăn ngừa gian lận hoàn thuế xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới đất liền và phân loại giám sát chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu kinh doanh mua bán hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Đối với các cơ sở kinh doanh có rủi ro cao về thuế, cơ quan Thuế thực hiện xác minh, đối chiếu với các đối tác có quan hệ mua bán, giao dịch thanh toán về các nội dung: Kiểm tra, xác minh hàng hóa mua vào, xuất khẩu, quan hệ thanh toán, nguồn gốc đồng tiền thanh toán và vòng luân chuyển của dòng tiền thanh toán.

Hiện nay, một số cục Thuế triển khai hiệu quả công tác đối chiếu chéo hóa đơn và đã phát hiện xử lý vi phạm về mua bán hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xác minh một số đường dây sử dụng hóa đơn bất hợp pháp chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước nhằm răn đe, ngăn chặn đối với dạng tội phạm này và góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các DN.

6 tháng đầu năm 2015, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 29.034 doanh nghiệp (đạt 40,29% kế hoạch đề ra và bằng 101,62% so với 6 tháng đầu năm 2014); số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 4,543.82 tỷ đồng (bằng 86,71% so cùng kỳ năm 2014), giảm khấu trừ 455,4 tỷ đồng; giảm lỗ 7.870,4 tỷ đồng. Đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước trên 2.981,97 tỷ đồng đạt 66,41% số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra (bằng 87,16% so với cùng kỳ năm 2014).

Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 513 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá và DN có hoạt động giao dịch liên kết; giảm lỗ 1.171,2 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 177,7 tỷ đồng;  giảm khấu trừ là 138,5 tỷ đồng.

Theo nhận định của lãnh đạo ngành thuế, hiện nay doanh nghiệp ngày càng nhiều, ngành nghề kinh doanh ngày càng đa dạng, phức tạp, đặc biệt là ngành nghề sử dụng công nghệ cao; phương thức, thủ đoạn gian lận thuế tinh vi, phức tạp, do đó việc đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vi phạm pháp luật thuế đặt ra nhiều thách thức.

Trong khi đó, nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra bố trí chưa đủ để đáp ứng với số lượng doanh nghiệp cần thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu, dẫn đến khối lượng công việc tăng, tạo ra áp lực cho công chức thuế trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế.

Tổng cục Thuế cho biết để khắc phục tình trạng này, ngành thuế sẽ tập trung xử lý hóa đơn của các doanh nghiệp đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh để ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế: Cảnh báo thường xuyên cho các doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tự loại các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng; xử lý việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các doanh nghiệp đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh (nếu có)...

Thực hiện thanh tra các chuyên đề chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: Khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử; kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị khoa học kỹ thuật; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; các đường dây thành lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đặc biệt tập trung thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt với cơ quan Công an để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Sơn Hải
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN