Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Sacombank

Kinh tếThứ Năm, 29/10/2015 04:21:00 +07:00

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập ngân hàng TMCP Phương Nam vào ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Sacombank

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập ngân hàng TMCP Phương Nam vào ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Sacombank thông qua số cổ phần được cổ đông ủy quyền. Nhà nước đang là cổ đông lớn nhất kiểm soát và chi phối Sacombank.

Trong tháng 11/2015, Sacombank sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, bầu Hội đồng quản trị mới, trong đó có đại diện của nhà nước do Ngân hàng Nhà nước đề cử. Ông Trầm Bê sẽ rời khỏi vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank. Ông và những người liên quan có trách nhiệm bổ sung thêm tài sản, nếu cần, để xử lý các nghĩa vụ nợ trong quá trình tái cơ cấu Sacombank.

Vài tháng trước, Ngân hàng Nhà nước thông báo, nhóm nhà đầu tư có liên quan đến ông Trầm Bê đã ủy quyền vô thời hạn, không hủy ngang toàn bộ số cổ phần họ đang nắm giữ ở ngân hàng TMCP Phương Nam (20,14%) và Sacombank (6,89%) sau sáp nhập cho Ngân hàng Nhà nước.
 Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Sacombank
Hầu hết số cổ phần mà nhóm nhà đầu tư liên quan đến ông Trầm Bê sở hữu trước khi ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước đều được thế chấp để vay vốn ở một số ngân hàng. Nay để rút được số cổ phần đó ra ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước, họ phải đưa tài sản đảm bảo khác vào thay thế hoặc trả hết nợ vay. Số tiền vay (nghĩa vụ nợ) là không nhỏ căn cứ trên giá trị cổ phiếu của Sacombank.

Một quan chức cấp cao Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh lần này Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp sở hữu chéo bởi điều kiện đã cho phép. Nhận xét về Ngân hàng TMCP Phương Nam và ảnh hưởng của việc sáp nhập nó vào Sacombank, ông cho biết gần như toàn bộ dư nợ cho vay của Phương Nam tập trung vào lĩnh vực bất động sản. “Hoạt động ngân hàng không phải là tiệm cầm đồ. Tín dụng phải phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế”, ông bình luận.

Kết quả thanh tra Eximbank vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết số cổ phần mà một số thành viên Hội đồng quản trị Eximbank đứng tên, thực chất là thuộc quyền sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan đến một thành viên Hội đồng quản trị Sacombank.

Nay nhóm nhà đầu tư này được hướng dẫn thu hồi lại để xử lý các nghĩa vụ nợ của họ. Việc đứng tên, số lượng cổ phiếu đầu tư từ tiền vay ngân hàng tại Eximbank đang từng bước được tháo gỡ.

Hiện nay, phần vốn mà Eximbank đang nắm giữ tại Sacombank chiếm tỷ lệ 9,73% trước khi Sacombank nhận bàn giao ngân hàng TMCP Phương Nam và tương đương 6,4% sau khi sáp nhập.

Sacombank đã trở thành ngân hàng nửa quốc doanh. Ba ngân hàng 0 đồng cũng đã “mang mác” bóng quốc doanh. Quá trình tái cơ cấu ngân hàng, nhà nước đang trở lại là một cổ đông lớn và kiểm soát mạnh mẽ hơn hệ thống các ngân hàng cổ phần.

Nguồn: BizLIVE
>> ĐỌC TIẾP...

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn