Ngân hàng MHB chính thức bị xoá tên

(VTC News) - Ngày 25/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định chấp thuận sáp nhập Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/5. Cùng ngày, UBCK có Giấy chứng nhận số 19/GCN-UBCK về việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi 1:1.

              Ngân hàng MHB chính thức bị xoá sổ tên 

Ngân hàng MHB chính thức bị xoá sổ tên 

Ngày 25/4/2015, Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV, HĐQT, Ban điều hành BIDV và MHB đã họp, quán triệt, triển khai thực hiện sáp nhập MHB vào BIDV theo đúng Quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất lộ trình thực hiện sáp nhập như sau:


Kể từ 5/5-10/5/2015, BIDV cử cán bộ thực hiện công tác giám sát, rà soát, chuẩn bị các nội dung để thực hiện tiếp nhận bàn giao toàn bộ hệ thống MHB về BIDV (bao gồm Trụ sở chính, các chi nhánh, các đơn vị thành viên, trực thuộc của MHB).

Từ 11/5- 17/5/2015, sẽ thực hiện bàn giao sáp nhập MHB vào BIDV cấp cơ sở, gồm các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các cấu phần hoạt động của MHB.

BIDV cũng có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Dự kiến ngày 22/5/2015, toàn bộ công tác bàn giao MHB về BIDV sẽ được hoàn tất. MHB chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chấp dứt pháp nhân, đăng ký bố cáo chấm dứt hoạt động theo qui định.

Đồng thời BIDV hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phần cho các cổ đông MHB thành cổ đông BIDV, hoàn thành việc đăng ký kinh doanh của ngân hàng sau sáp nhập.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết cùng với việc sáp nhập, BIDV sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2015 - 2017 và cam kết sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của MHB, đặc biệt là quyền lợi của người lao động trong và sau sáp nhập.

MHB được thành lập năm 2007 với gần 240 điểm giao dịch, tập trung tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong khi đó, BIDV thành lập trước đó 50 năm, có thế mạnh ở các thành phố lớn và khu công nghiệp.

Châu Anh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN