• Zalo

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngành BHXH

Sức khỏe Thứ Năm, 09/05/2019 07:56:00 +07:00

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1257/BHXH-PC nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Mot cua Hoan Kiem, Ha Noi nam 2018_20190508051945PM

Bộ phận một cửa tại BHXH quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg - KSTT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và TTHC, BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao tại các chương trình, kế hoạch của Ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… ; nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Công văn nhấn mạnh, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về BHXH Việt Nam kịp thời, đúng tiến độ.

PV
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin