Năm 2015: Ủy ban Codex Việt Nam đã làm được gì?

Ngày 03/12/2015, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 tại Hà Nội.

Hội nghị đã nghe 2 báo cáo bao gồm: Tổng kết hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt nam năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 và báo cáo đánh giá hoạt động của các Ban kỹ thuật Codex Việt Nam năm 2015. Tại hội nghị, kế hoạch năm 2016 cũng được đưa ra bàn thảo.
 

 


Trong năm 2015, Ủy ban Codex Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tư vấn cho các cơ quan quản lý trong việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm.

Đơn vị này cùng Thái Lan chủ trì biên soạn Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm và xây dựng lập trường của Việt Nam đối với các Dự thảo tiêu chuẩn Codex quốc tế.

Codex Việt Nam đã tổ chức các hội nghị và hội thảo trong nước và tham dự 14 cuộc họp Codex quốc tế và khu vực.

Các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế khác để đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa thực phẩm, tận dụng các nguồn thông tin quốc tế phục vụ các hoạt động của Codex Việt Nam, phối hợp với các phòng chức năng của Cục An toàn thực phẩm,  giải đáp các thông tin về phụ gia thực phẩm, chất nhiễm bẩn trong thực phẩm, thủ tục đăng ký thực phẩm do các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu cũng được đẩy mạnh.


Đại biểu của các Bộ, ban ngành và doanh nghiệp đã có ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Codex trong  năm 2016. Kiến nghị các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các Hiệp hội thực phẩm cần tích cực hơn nữa tham gia vào hoạt động của Ủy ban Codex Việt Nam và đặc biệt là các Ban kỹ thuật.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Codex Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận các kiến nghị và đề xuất của các đại biểu về kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016,  nâng cao vai trò của Ủy ban Codex Việt Nam với vai trò là cơ quan liên ngành của các Bộ về vấn đề an toàn thực phẩm.

Codex Việt Nam là cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Các Bộ, ban ngành và doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch ổn định kinh phí hàng năm để cử cán bộ tham gia  các cuộc họp của Ban kỹ thuật Codex quốc tế.


Sơn Tùng
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN