MV Gentleman - PSY

(VTC News) - MV Gentleman do ca sĩ nổi lên từ "Gangnam Style" thể hiện.

Nguồn: Youtube
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN