Muốn hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần cần thủ tục gì?

(VTC News) - Nhà thầu hoặc Đại diện hợp pháp của nhà thầu (được nhà thầu uỷ quyền) là 2 trường hợp được nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam với các nước đã ký kết.

Theo đó, các đối tượng muốn được hoàn thuế theo các diện này thì cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm: Giấy đề nghị hoàn, bản gốc hoặc bản chụp đã được chứng thực Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan Thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào); Bản chụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, chuyển giao công nghệ, giấy tờ chứng minh cho việc doanh nghiệp khai thác tàu (trong trường hợp doanh nghiệp vận tài quốc tế) hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam...
 

 


Ngoài ra, hồ sơ để được hoàn thuế cần: Chứng từ nộp thuế có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan Thuế khi thu tiền thuế hoặc bản chụp chứng từ nộp thuế có xác nhận của người nộp thuế; Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng; Giấy uỷ quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định...

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Cục thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn.

Được biết, mục đích ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định, hoặc khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết Hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan Thuế các nước  trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Sơn Hiếu
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN