Miễn nhiều khoản thuế cho DN, cá nhân kinh doanh
  • Zalo

Miễn nhiều khoản thuế cho DN, cá nhân kinh doanh

Kinh tế Thứ Ba, 12/11/2013 06:14:00 +07:00

(VTC News)-Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán và thuế thu nhập DN đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ,phòng trọ cho thuê đối với công nhân...

(VTC News) - Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Đây là nội dung quan trọng trong Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014 vừa được Quốc hội thông qua sáng 12/11.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).  
thuế khoán
 

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Bội chi ngân sách chủ yếu được sử dụng cho đầu tư phát triển và dành một phần để trả nợ.

Ngoài ra, Chính phủ cần triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn.  

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật: Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Đầu tư công; chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; rà soát lại chính sách thu ngân sách Nhà nước, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với lộ trình giảm thuế đã cam kết theo các hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương, không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu, tăng chi ngân sách Nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách Nhà nước và an ninh tài chính quốc gia.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; giảm nợ đọng thuế. UBTVQH, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Chính phủ có nhiệm vụ đánh giá chính xác, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ công, trả nợ đúng cam kết, giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách nhà nước còn nợ.

Tiếp tục thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép và thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (2011 - 2013).

Chính phủ có nhiệm vụ đánh giá chính xác, tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ công, trả nợ đúng cam kết, giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Từng bước xử lý dứt điểm các khoản mà ngân sách nhà nước còn nợ.

Tiếp tục thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép và thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (2011 - 2013).

Thùy Minh (lược)
Bạn có cảm nghĩ gì về "Miễn nhiều khoản thuế cho DN, cá nhân kinh doanh" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin