Lùi thời gian trình Luật Biểu tình sang năm 2016

(VTC News) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11.

Sáng 21/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
              Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý 

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý 

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết đối với việc xây dựng Luật Biểu tình, có ý kiến đề nghị lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, dự án Luật về hội từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016).

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là những dự án quan trọng cần được sớm ban hành nhằm cụ thể hóa Điều 25 của Hiến pháp và tạo hành lang pháp lý để Nhà nước quản lý các hoạt động này.  Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã không đồng tình với đề xuất này.

“Căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11, còn dự án Luật về hội thì giữ thời hạn trình tại kỳ họp thứ 10 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Đề nghị Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật biểu tình, dự án Luật về hội trình Quốc hội theo tiến độ”, ông Phan Trung Lý nhấn mạnh.

                        GS Nguyễn Lân Dũng: Chặt 6.700 cây xanh phải xin ý kiến Quốc hội

VTV

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết trình Quốc hội ban hành văn bản pháp luật để thực hiện Điều 53 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Tuy nhiên, hiện nay Đề án cơ chế kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn chỉnh.

“Do vậy, đề nghị xem xét việc ban hành văn bản quy định về vấn đề này khi xem xét việc sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng hoặc đưa nội dung này vào dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)”, ông Lý lưu ý. 

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN