Lấy phiếu tín nhiệm 6 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Chính trịThứ Hai, 25/09/2023 16:49:03 +07:00
(VTC News) -

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Tổng Tham mưu lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Sáng 25/9, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Tổng Tham mưu lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý là một trong những nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Để có cơ sở nghiên cứu, đánh giá, ghi phiếu tín nhiệm, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và các Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Thượng tướng nhấn mạnh phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể để đánh giá và ghi phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.

Anh Văn
Bình luận
vtc.vn