Làng hiến giác mạc ở Đà Nẵng

VideoThứ Tư, 05/12/2012 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cả xã có hơn 120 người tình nguyện đăng kí hiến giác mạc trong gần 3 năm nay.

(VTC News) - Tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cả xã có hơn 120 người tình nguyện đăng kí hiến giác mạc trong gần 3 năm nay.

Xem Clip:


Nguồn: VTV

P.V
Bình luận
vtc.vn