Làm người yêu có thai không cưới, đem bán sang Trung Quốc lấy 17 triệu đồng

VideoThứ Tư, 29/11/2017 11:17:00 +07:00

Sau khi làm bạn gái có thai, sợ bị gia đình phát giác, Vừa A Lử bàn với Lầu A Lồng lừa bán bạn gái sang Trung Quốc lấy 17 triệu đồng.

Nguồn: ANTV

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn