Lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 không phải đóng thuế thu nhập

(VTC News) - Các khoản thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Đây là nội dung chính của  Nghị quyết số 78/NQ-CP về miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 do Chính phủ ban hành ngày 1/11.

Nghị quyết cũng quy định rõ, Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.  

Bảo Bình
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU