Kỳ lạ ngôi làng hễ đến đêm lại bị vùi trong cát, khoa học chưa lý giải nổi

(VTC News) - Cứ đến đêm, cả ngôi làng Shoyna của Nga sẽ bị vùi lấp trong cát, đây là một hiện tượng lạ lùng mà tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải nổi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế