Khiếp đảm bánh gato mô phỏng nội tạng người sống động như thật

(VTC News) - Vốn học ngành y nên Katherine Dey dễ dàng làm ra những chiếc bánh hình tim, phổi, mắt hay các cơ quan khác của con người sống động như thật khiến người nhìn khiếp sợ.

VTC9

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO