Khiển trách 'quan xã' ở Hải Dương phê xấu lý lịch dân

Phó chủ tịch xã ở Hải Dương phê bình người dân trong sơ yếu lý lịch do chưa đóng tiền làm đường đã bị kỷ luật ở mức khiển trách.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113