Khám phá mới: Đọc tuổi thọ con người bằng cách nhìn nước tiểu

Nồng độ các chất cặn bã và màu sắc của nước tiểu có thể là căn cứ để các chuyên gia ngành y dự đoán tuổi thọ.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng