Infographic: Sự nghiệp Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam Trần Việt Khoa

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 10:51:20 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam Trần Việt Khoa - 1
Hà Thành
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !