Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Hơn 1.000 chỉ tiêu NV2 vào 3 trường CĐ Sư phạm

(VTC News) –  Hiện tại, theo thông tin từ CĐ Sư phạm Trung ương, CĐ Sư phạm Huế, CĐ Sư phạm Vĩnh Long, cả ba trường này còn hơn 1.000 chỉ tiêu NV2.

 

 

Trường CĐ Sư phạm Trung ương vừa thông báo xét tuyển hơn 500 chỉ tiêu NV2. Mức điểm hồ sơ xét tuyển NV2 bằng mức điểm sàn tương ứng theo các khối thi.

    - Sư phạm công nghệ      05      A,B      49      A: 10; B: 11

- Sư phạm công nghệ 05 A,B 49 A: 10; B: 11

CĐ Sư phạm Huế xét tuyển 189 chỉ tiêu NV2

    1      Quản lý đất đai      15      A      10      13.0      Cả nước

1 Quản lý đất đai 15 A 10 13.0 Cả nước

 CĐ Sư phạm Vĩnh Long xét tuyển 407 chỉ tiêu NV2

    - Giáo dục Tiểu học      01      A,D1      12      A: 15; D: 13

- Giáo dục Tiểu học 01 A,D1 12 A: 15; D: 13

Phạm Thịnh


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN