Học võ với mỹ nhân: Khóa tay cơ bản

Đây là đòn khóa Crucifix cơ bản, dễ thực hiện hơn so với biến thể được giới thiệu ở kỳ trước.
Xem Clip:

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN