Hiểm họa từ nhượng quyền thương hiệu

VideoThứ Năm, 24/11/2011 12:52:00 +07:00

(VTC News) - Nếu hoạt động nhượng quyền thương hiệu không đi kèm với quy định chặt chẽ thì chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu nhượng quyền khó kiểm soát.

(VTC News) - Việc nhượng quyền thương hiệu sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm. Tuy nhiên, nếu hoạt động nhượng quyền thương hiệu không đi kèm với những quy định chặt chẽ thì chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu nhượng quyền khó kiểm soát. Thương hiệu gốc hoàn toàn có nguy cơ bị giảm giá trị.

Theo ghi nhận của P/V thì hiện còn nhiều bất cập trong nhượng quyền thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam:

Loading the player ...

Nguồn: VTC

P.V

Bình luận
vtc.vn