Hé lộ nguyên nhân nước giếng khoan bốc cháy suốt 10 năm ở Quảng Trị

(VTC News) - Sở Tài nguyên và Môi trường bước đầu nhận định dòng khí metan ở dưới lòng đất đi theo ống giếng khoan là nguyên nhân khiến nước giếng gặp lửa thì bốc cháy ở Quảng Trị.

Video: Tận mắt xem giếng nước khoan bốc cháy ở Quảng Trị

>>> Đọc thêm: Tận mắt xem nước giếng khoan bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Trị

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế