Báo Điện tử VTC News

Hàng loạt thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương: Nhiều Cục, Vụ bị 'xóa bỏ'

(VTC News) - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương có nhiều sự thay đổi lớn, cụ thể một số Cục được nâng lên thành Tổng cục, trong khi đó nhiều Cục, Vụ khác bị "xóa bỏ".

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Video: Bộ Công Thương sẽ xử lý kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Theo đó, ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2017.

Điểm đáng chú ý trong Nghị định 98-CP của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị (kế hoạch ban đầu là giảm còn 28 đơn vị).

Cục Quản lý thị trường được nâng lên thành Tổng cục Quản lý thị trường. Tổng cục Năng lượng bị "xóa sổ", thay thế vào đó là các đơn vị mới như Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Trong Nghị định, Bộ Công Thương có 1 viện ngiên cứu là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Hai Vụ Tài chính và Vụ Đổi mới DN sáp nhập thành 1 vụ là Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ cũng không còn tách riêng mà đã 1 Cục là Cục Công nghiệp.

Bộ Công Thương cũng thành lập 1 Cục mới là Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cũng có tên gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Các Vụ phụ trách thương mại với các đối tác nước ngoài cũng thu gọn thành 2 Vụ là Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ.

>>> Đọc thêm: Nhiều dự án BOT mới thu phí thời gian ngắn đã lãi lớn: Lợi ích nhóm?

Lưu Thủy - Phạm Hiệu
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU