Hàn Quốc bỏ dần lưu hành tiền xu

(VTC News) - Tiền xu là thứ mà người Việt đã không sử dụng từ lâu, nhưng đến giờ, người Hàn Quốc mới tính đến chuyện bỏ nó đi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế