Giật mình số thanh thiếu niên phá thai năm 2016 ở Việt Nam

(VTC News) - Dù chỉ tính trên các hệ thống bệnh viện công lập, số lượng thanh thiếu niên nạo phá thai trong năm 2016 từ thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vẫn khiến nhiều người phải giật mình.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế