Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Giáo dục ASEAN sẽ phát triển thế nào?

Việt Nam và các nước trong khu vực đã thông qua nhiều nội dung hợp tác quan trọng về giáo dục, trong đó đưa ra kế hoạch hành động gồm 8 lĩnh vực.

(VTC News)- Việt Nam và các nước trong khu vực đã thông qua nhiều nội dung hợp tác quan trọng về giáo dục, trong đó đưa ra kế hoạch hành động gồm 8 lĩnh vực.

Trong 2 ngày 25 - 26/5/2016, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 9 (ASED 9), Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 và Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 3 đã diễn ra tại Salango, Kuala Lumpur, Malaysia.
Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN đã thống nhất nhiều nội dung hành động chung 

Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN đã thống nhất nhiều nội dung hành động chung 

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 9 tập trung vào nội dung xây dựng "Kế hoạch Hành động trong giáo dục giai đoạn 2016-2020, định hướng hợp tác giáo dục trong 5 năm tới".

Các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố ASEAN về "Tăng cường Giáo dục cho trẻ em và thanh niên không được đến trường (OOSC và OOSY), và thống nhất đệ trình Tuyên bố này lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 28 phê duyệt vào tháng 9 năm nay tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào".

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hài hòa giữa giáo dục đại học và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET), các bộ trưởng đã thông qua cơ cấu tổ chức và quản trị Khung Tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF).

Các Bộ trưởng đồng thời cũng đã phê duyệt dự thảo sửa đổi Hiến chương Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) để phù hợp với những định hướng tương lai của ASEAN.

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp cho các cuộc thảo luận tại các Hội nghị, nhất là các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác, cũng như trong việc xác định định hướng hợp tác giáo dục ASEAN giai đoạn sau 2015.
Ánh Viên gầy đi khi về Việt Nam thi học kỳ lớp 12?

Nguồn: VTVMinh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN