Báo Điện tử VTC News
  • TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Giải mã thú vị những địa danh in trên tiền Việt Nam

Đã có nhiều người thắc mắc về những địa danh in trên tiền Việt Nam, bài viết này sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc ấy…

Đã có nhiều người thắc mắc về những địa danh in trên tiền Việt Nam, bài viết này sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc ấy…

Chùa Phổ Minh (thôn Tức Mặc, Nam Định).

Chùa Phổ Minh (thôn Tức Mặc, Nam Định).

Hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam.

Hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam.

Hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam.

Hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam.

Cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng.

Voi kéo gỗ ở Tây Nguyên.

Voi kéo gỗ ở Tây Nguyên.

Voi kéo gỗ ở Tây Nguyên.

Voi kéo gỗ ở Tây Nguyên.

Công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương.

Công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương.

nhà máy thủy điện Sông Đà

nhà máy thủy điện Sông Đà

Nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai.

Nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai.

Mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long, Vũng Tàu.

Mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long, Vũng Tàu.

giàn khoan

giàn khoan

Chùa Cầu, Hội An

Chùa Cầu, Hội An

Chùa Cầu, Hội An.

Chùa Cầu, Hội An.

Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở bến sông Hương, Huế.

Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở bến sông Hương, Huế.

Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở bến sông Hương, Huế.

Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở bến sông Hương, Huế.

Khuê Văn Các, Quốc Tử Giám.

Khuê Văn Các, Quốc Tử Giám.

Khuê Văn Các, Quốc Tử Giám.

Khuê Văn Các, Quốc Tử Giám.

Hòn Đỉnh Hương ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Hòn Đỉnh Hương ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Hòn Đỉnh Hương ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Hòn Đỉnh Hương ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Nhà tranh 5 gian quê Bác Hồ ở Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

Nhà tranh 5 gian quê Bác Hồ ở Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

Nhà tranh 5 gian quê Bác Hồ ở Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

Nhà tranh 5 gian quê Bác Hồ ở Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất