Gần 800.000 USD một đêm ở khách sạn ngoài không gian

(VTC News) - Với 792.000 USD mỗi đêm, khách cần trả 9,5 triệu USD cho một tour 12 ngày ở khách sạn ngoài không gian.

 Video: Gần 800.000 USD một đêm ở khách sạn ngoài không gian

>>> Đọc thêm: Australia cho phép phi thuyền 'made in Vietnam' đầu tiên đưa người lên không gian vào tháng 5 tới

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU